Welkom
Motto
Over mij...
Kerkmusicus PGT
Dirigent
Organist/Pianist
Oude werkplekken
Recensies
Theoloog
Muziek & Audio
Agenda
Contactgegevens

Na mijn middelbare schooltijd op het Gymnasium Camphusianum was de grote vraag, wat de vervolgstudie zou gaan worden. Inmiddels was ik met mijn orgellessen zover gevorderd dat het Conservatorium een mogelijkheid was. Maar de Theologie leek het aanvankelijk te winnen.

Een studie aan de Rijksuniversiteit in Utrecht volgde. Maar al tijdens de studie bleek dat de muziek toch om de nodige aandacht vroeg.

Aanvankelijk begonnen met het doel predikant te worden, schoof het perspectief in de loop van de jaren toch wat weg van de pastorie. Tegelijkertijd bleven geloof en kerk hun aantrekkingskracht uitoefenen.

Uiteindelijk werd het als echtgenoot van een predikant toch een pastorie, werd het werkterrein als cantor-organist ook de kerk, maar dan wel vanuit de invalshoek van de muziek.

Buluitreiking op 20-6-2007 in de historische Aula van de Rijksuniversiteit van Utrecht
Tijdens een kerkdienst in de Noorderkerk te Velsen-Noord waar ik 3 jaar lang Pastoraal Werker mocht zijn.

De muziek mag dan de boventoon voeren, maar de theologie klinkt in de muziek wel stevig mee, hoe kan het ook anders met zoveel "kerkelijke" koren!

Wel  vervallen ook de vele preekbeurten die ik de afgelopen jaren, met veel plezier in vele friese kerken mocht vervullen.

Maar je kunt slecht één ding tegelijk, hoewel ik het inhoudelijk niet kan laten om vanaf de orgelbank toch muzikaal nog een beetje te preken, tenminste dat krijg ik regelmatig te horen...