Welkom
Motto
Over mij...
Kerkmusicus PGT
Dirigent
Organist/Pianist
Oude werkplekken
Eastermar
Cantor-Organist FGH
Hofzangers L'warden
Vesperkoor H'ryp
Excelsior Sneek
N'dieper Visserskoor
U.D.I.
Recensies
Theoloog
Muziek & Audio
Agenda
Contactgegevens

Chr. Gemengd Koor Excelsior uit Sneek.

 

We repeteerden elke dinsdagavond in de Oosterkerk in Sneek.

 

Als afsluiting werd er druk geoefend voor het zingen van de Oogstcantate "God the provider" die we afgelopen jaren al vaker  mochten zingen op Dankstond.  In 2011 samen met Pniëls Kerkkoor en de Kleine Cantorij met Dankstond 2 november in Easterein en zondag 6 november in de Kruiskerk in Burgum.


Helaas is door vergrijzing en de daarmee samenhangende terugloop van het ledental er in januari 2012 een einde gekomen aan het al zolang bestaande koor.


Samen met het v.m. koor uit makkum tijdens de repetitie voor de Roze Viering in 2007